KDO JSME pr-6


Společnost ART1 s.r.o. realizuje stavby nízkoenergetických domů ze systému K-Kontrol vice než 10 let. Naší základní filosofií je poskytování kvalitních, rychlých
a cenově přiměřených služeb pro své klienty. Proto ke každému zákazníkovi, jeho požadavkům a představám přistupujeme individuálně, s osobním přístupem, otevřeností a vstřícností. Díky tomu dosahujeme maximální spokojenosti našich klientů.

pr-4 FINANCOVÁNÍ

Pořízení vlastního bydlení je pro každého významným finančním rozhodnutím s dlouhodobými důsledky. Proto je důležité pečlivě zvážit a vyhodnotit všechny dostupné informace a možnosti. Naše společnost spolupracuje s bankovními ústavy, které mohou zajistit financování stavby klientů. 
STAVEBNÍ DOZOR pr-1


Firma ART1 s.r.o. má oprávnění autorizovaného inženýra pro pozemní stavby zajišťovat stavební dozor prací spojených s výstavbou až ke kolaudaci, po případě autorizovat projektové práce.
Nabízíme možnost sjednání schůzky s projektantem nízkoenergetických staveb, který našim klientům vypracuje projektovou dokumentaci podle jejich osobních přání a představ. Projektant spolupracuje se zákazníkem již ve fázi projektové přípravy, kdy je může upozornit na případné chybné rozhodnutí a může nabídnout alternativu řešení konkrétního problému.

pr-7 ZELENÁ ÚSPORÁM

Na základě rozhodnutí ministerstava pro místní rozvoj je společnost ART1 s.r.o. registrováno pro provádění nízkoenergetických staveb a aplikaci tepelné izolace Bauder.